چه مقدار آغوز برای گوساله کافی است؟

۲ دقیقه خواندن
هدف از تغذیه با آغوز

هدف از آغوز خوردن گوساله بدست آوردن گوساله از سطح ایمنی مطلوب است. برخلاف تصور این ویژگی از مادر به گوساله انتقال پیدا نمی کند. هدف تامین ۱۰ گرم ایمونوگلوبین (در هر لیتر سرم گوساله) است. حجم پلاسمای خون گوساله در ۲۴ ساعت اول ۹درصد کل وزن بدن است. البته بایستی توجه داشت راندمان جذب ایمونوگلوبین g، ۱۰۰درصد نخواهد بود. ارتباط مستقیم بین مصرف ایمونوگلوبین آغوز و غلظت ایمونوگلوبین سرم خون گوساله وجود دارد. راندمان جذب ایمونوگلوبین طبق تحقیقات ویلیامز و همکاران در سال  ۲۰۱۴ در گاو هلشتاین ۳۷ تا ۴۰ درصد است. طبق توضیحات فوق نیاز گوساله به آغوز در ۲۴ ساعت برای تامین ایمنی حدود ۴.۵ کیلوگرم طی دو مرحله است.

[read more="ادامه مطلب" less="کاهش متن"] 

ایمونوگلوبینها،پروتیینهایی هستند که وظیفه تشخیص و تخریب عوامل بیماری زا را در حیوانات بر عهده دارد. ایمونوگلوبین  Gکه شامل ۷۰ تا ۸۰ درصد ایمونوگلوبینها میشود از طریق مکانسیم اختصاصی از خون مادر به آغوز انتقال میابد. ایمونوگلوبین M و ایمونوگلوبین A  در غدد پستانی ساخته میشوند. ایمونوگلوبینGایمونوگلوبین غالب در سرم و آغوز است و نقش عمده ای در شناسایی و تخریب عوامل بیماری زا دارد. ایمونوگلوبین g به دلیل کوچک تر بودن نسبت به سایر ایمونوگلوبین از سیستم گردش خون خارج میشود. سپس خود را به بخش های بدن در زمینه تشخیص عوامل بیماری زا فعالیت دارند میرساند. ایمونوگلوبین m در خط مقدم دفاع در مقابل عفونتهای خونی در خون باقی میماند و از انتشار باکتریها جلوگیری میکند. ایمونوگلوبینa حفاظت از بافتهای موکوسی و ترشحی مانند روده را دارد. زمان تغذیه آغوز از دو جهت اهمیت دارد: *کاهش محل های جذب در روده *تشکیل کلونی باکتریایی در روده

انتی بادیها ایمونوگلوبین ها

تا قبل از ۲۴ ساعت توانایی جذب انتی بادیها ایمونوگلوبین ها طریق سلولهای اپیتلیال روده بسیار بالا است. این توانایی پس از ۲۴ ساعت از دست میرود. واضح است برای به حداکثر رساندن ایمنی به گوساله باید در اولین فرصت بعد تولد او را با آغوز تغذیه کنیم. عواملی که باعث کاهش جذب ایمونوگلوبین می شود. : ۱-رشد سلولهای اپیتلیال روده (بلوغ سلولهای روده). ۲-ترشح آنزیم در روده و شیردان بعد از گذشت ۱۲ ساعت زیاد میشود. این امر اجازه نمیدهد مولکولهای درشت ایمونوگلوبین g  به صورت دست نخورده و کامل  از شیردان عبور کند. به همین سبب این ملکول ها نمیتوانند به محل جذب خود در روده برسند. روده گوساله تازه متولد شده کاملا استریل است. پس از گذشت چند ساعت از تولد، باکتریهای از محیط اطراف وارد روده می شود و کلنی تشکیل می دهند. 

ویتامین AD۳e   به خوبی از جفت عبور نمی کند و گوساله ها باکمبود نسبی آنها مواجه هستند. نتیجه گیری این است که در اولین فرصت ممکن به گوساله آغوز بدهیم. با بلوغ سلولهای روده، توانایی جذب ایمونوگلوبینgاز بین میرود و تغذیه زودتر آغوز به معنی پرورش گوساله سالمتر است. تحقیقی توسط Quigley در سال ۲۰۱۸انجام شد و در مجله گاودار نیز چاپ شد. در این تحقیق  در ذخیره آغوز و آلودگی باکتریایی و ایمینوگلوبین G سرم در هر لیتر آغوز دوشش اول ، به طور میانگین ۹۴ کرم ایمینو گلوبین G  وجود داشت و میزان آن تقریبا در تمام تیمارها یکسان بود. کیفیت میکروبی آغوز به طور قابل ملاحظه ای متفاوت بود.

توصیه متخصصین

اکثر متخصصین توصیه کردند که شمار باکتریایی آغوز که در اولین نوبت خوراکدهی خورانده میشود باید کمتر از ۱۰۰۰۰۰ باکتری در هر میلی لیتر باشد. فقط در صورت پاستوریزه شدن می توان به این هدف رسید. این تحقیق نشان میدهد ذخیره سازی آغوز به مدت دوروز تحت هر شرایطی، به رشد سریع آلودگی باکتریایی منجر میشود. حتی باید ذکر شود که آغوز های تازه که فرضا با تجهیزات تمیز نیز جمع آوری می شوند، شمار باکتریایی بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ کلونی در میلی لیتر دارند. می توان به این میزان هدف رسید اگر تجهیزات جمع آوری به خوبی تمیز شوندو هنگام جمع آوری آغوز بهداشت به شدت رعایت شود. غلظت بالای ایمینوگلوبین G آغوز و متعاقبا ر ایمینوگلوبین G سرم در گوساله های این تحقیق ،اهمیت ایمنی غیرفعال بر مرگ و میر و زنده مانی گوساله تازه متولد شده  را نشان می دهد.

 [/read]