تاثیر مقدار CLA بر سنتز چربی شیر بعد از زایش

۶ دقیقه خواندن
افزایش مقدار CLA باعث کاهش سریع سنتز چربی شیر به طور تصاعدی بعد از زایش می‌شود

پژوهش­هایی که به دنبال راهی برای افزایش CLA (conjugated linoleic acid) در چربی شیر گاوهای شیری اند، ثابت کرده‌اند که استفاده از CLA به طور قابل ‌توجهی باعث کاهش درصد چربی و گاهی میزان محصول چربی شیر می‌شود۱۹۹۹a) (Chouinard et al.,. مطالعات کوتاه مدت بعدی نشان داد که تزریق CLA به داخل شیردان باعث کاهش چربی شیر شد (Mackle et al., ۲۰۰۳) و مشخصاً ایزومری ترانس ۱۰ سیس ۱۲ مسئول اصلی کاهش چربی شیر بود(Baumgard et al., ۲۰۰۰). آزمایشات بلندمدت استفاده از CLA محافظت‌شده‌ی شکمبه‌ای (نمک کلسیمی) نشان داد که CLA باعث کاهش چربی شیر است زمانی که گاو از خوراک TMR استفاده میکند یا زمانی که از چراگاه تغذیه می‌شود (Giesy et al., ۲۰۰۲).

همچنین استفاده از CLA در خوک‌های شیرده باعث کاهش چربی شیر شد.(Poulos et al., ۲۰۰۰)  گاوهای استفاده‌شده در آزمایش مذکور در اواسط و اواخر دوره‌ی شیردهی بودند. مطالعات انجام‌شده در اوایل دوره شیردهی نشان می‌دهد که استفاده از CLA محافظت‌شده‌ی شکمبه‌ای در سطوح موثر در اواسط و اواخر شیردهی (بعد از دوره Fresh ((۱۲.۵ تا ۱۰۰ گرم در روز (Bernal-Santos et al., ۲۰۰۳)) برای کاهش چربی شیر در گاوهای هفته های اول شیردهی موثر نیست. همچنین بررسی‌ها نشان داده که غدد پستانی در روزهای بعد از زایش (روزهای ۱ تا ۲۱ دوره شیردهی) نسبت به CLA غیر حساس‌اند یا حساسیت کمی دارند. فرض ما بر این است که CLA می‌تواند چربی شیر را در اوایل شیردهی بلافاصله کاهش دهد. اما برای اثبات این فرض احتمالاً نیاز به دوزهای بالاتری از CLA داریم.

هدف آزمایش

دوره قبل و بعد زایش با عادت پذیری متابولیکی وسیعی همراه است. مخصوصاً گاوهایی که در مرحله انتقال قرار دارند میزان انرژی مصرفی بیشتری از انرژی دریافتی دارند (بالانس منفی).(Drackley, ۱۹۹۹) به طور کلی حیوان یک بالانس منفی انرژی اساسی را تجربه می‌کند که با افزایش خطر آسیب‌های متابولیکی و مشکلات سلامتی همراه است. برای دهه‌های متمادی، روش‌های مدیریتی اولیه برای کاهش بالانس منفی انرژی از انرژی اضافی به شکل افزایش کنسانتره و چربی استفاده می‌کردند (Grummer et al., ۱۹۹۵). متأسفانه وقوع و شدت بالانس منفی انرژی عامل اصلی شکست دوره انتقال بود. یک روش عالی برای بهبود بالانس منفی انرژی، کاهش خروج انرژی توسط شیر است.

از طرفی کاهش نیاز به مواد مغذی برای سنتز شیر توسط کاهش چربی شیر، می‌تواند شدت بالانس منفی انرژی و روزهایی که گاو در معرض بالانس منفی قرار می‌گیرد را کاهش دهد. کاهش شدت بالانس منفی انرژی بلافاصله بعد از زایش می‌تواند باعث افزایش تولید، کاهش وقوع آسیب‌های متابولیکی (مثل کتوز، کبد چرب و ...) و بهبود تولید مثل شود. هدف این آزمایش تعیین میزان مورد نیاز مکمل CLA محافظت‌شده شکمبه‌ای برای کاهش قابل‌توجه چربی شیر در طول مرحله­ی لاکتوژنزیس و اوایل مرحله گالاکتوپویسیز و در نتیجه تخفیف و کاهش شدت بالانس منفی انرژی در طول دوره انتقال است.

نتایج آزمایش

مخلوطی از ایزومرهای CLA می‌تواند چربی شیر را بعد از اوایل شیردهی کاهش دهد اما توانایی این ایزومرها برای کاهش چربی شیر بلافاصله بعد زایش هنوز مبهم است. تعداد ۱۹ رأس گاو هلشتاین چند شکم زایش به طور تصادفی به یکی از ۴ گروه (۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ گرم در روز CLA) اختصاص یافتند و مقدار اسیدهای چرب همه گروه‌ها به وسیله اسید چرب پالم محافظت‌شده شکمبه‌ای بالانس شد. ایزومرهای CLA مورد استفاده شامل ۵.۴% ترانس ۸ سیس ۱۰، ۶.۳% سیس ۹ ترانس ۱۱، ۷.۹% ترانس ۱۰ سیس ۱۲ و ۸.۲% سیس ۱۱ ترانس ۱۳ بودند. هر گروه تیمار را از ۱۰ روز قبل زایش تا ۲۱ روز بعد زایش مصرف کردند.

 برای بهبود خوش‌خوراکی و اطمینان از مصرف کامل، مکمل با ترکیبی از ذرت استیم فلیک شده و ملاس خشک مخلوط شد. نیمی از این مخلوط ساعت ۶ صبح و نیم دیگر ساعت ۱۸ بعدازظهر در اختیار دام قرار گرفت.

محصول چربی شیر

در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری در میزان ماده خشک مصرفی (۱۷.۱ کیلوگرم)، تولید شیر (۳۴.۲ کیلوگرم)، پروتئین شیر (۳.۷۴%)، لاکتوز شیر (۴.۶۱%) و محصول پروتئین و لاکتوز شیر مشاهده نشد. مکمل CLA چربی شیر را با توجه به میزان استفاده در هر تیمار به ترتیب (۴.۵۷، ۳.۹۷، ۳.۳۲ و ۳.۱۰) کاهش داد و محصول چربی روزانه راهم با همین روند کاهش داد. کاهش وابسته به دوز (مقدار مکمل مورد استفاده هر تیمار) چربی شیر در هفته اول مشهود بود و در هفته‌های دوم و سوم این کاهش در چربی شیر مشهودتر و معنی­دارتر بود.

 محصول چربی شیر نیز با همین الگو کاهش یافت و در روز ۲۱ بعد از زایش در تیمار چهارم (بیش‌ترین مکمل CLA) درصد و میزان محصول چربی شیر را به ترتیب ۴۹ و ۵۶% کاهش داد. این داده‌ها نشان می‌دهد؛ مکمل CLA می‌تواند چربی شیر را ۴۰ تا ۵۰% بلافاصله بعد از زایش بدون اثر منفی بر دیگر پارامترهای تولیدی کاهش دهد.

  1. E. Moore, H. C. Hafliger, O. B. Mendivil, S. R. Sanders, D. E. Bauman, and L. H. Baumgard, ۲۰۰۴. Increasing Amounts of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Progressively Reduces Milk Fat Synthesis Immediately Postpartum. J. Dairy Sci. ۸۷:۱۸۸۶–۱۸۹۵.