چگونگی تغذیه گوساله با شیر یا شیرخشک

۱ دقیقه خواندن
تغذیه 

تغذیه (شیردهی) یکبار در روز به گوساله زمانی که مناسب انجام پذیرد، میتواند باعث کاهش هزینه های کارگری شود. اما آنچه قابل توجه است گوساله ها به مدیریت کلی و گله ای حساس اند. گوساله ها هنگامیکه بطور متوالی تحت نظارت و بررسی قرار میگیرند سالم تر هستند. هرچند تغذیه بصورت یکبار در روز ممکن است تاثیر معنی داری روی قابلیت هضم مواد مغذی نداشته باشد. اما کاهش دفعات مشاهده گوساله می تواند منجر با افزایش مشکلات سلامتی انها گردد. تامین شیر مورد نیاز گوساله ها از دو راه ممکن است: شیر کامل و جایگزین شیر(شیرخشک)

[read more="ادامه مطلب" less="کاهش متن"]

در حالیکه در مورد شیر کامل بسیاری از گله داران از شیر ضایعاتی استفاده میکنند بسیاری از تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد شیر ضایعاتی به دلیل مصرف آنتی بیوتیک در گاوها بسیار بد خوراک است. در اکثر موارد شمارش بار میکروبی آنها بالاست و همچنین سوماتیک آنها نیز بالاست. تنها راه تایید شده برای حفظ سلامت گوساله استفاده از شیر کامل گاو یا جایگزین شیر است. جایگزین شیر منبع بسیار خوبی از مواد مغذی برای گوساله ها پیش از شیرگیری می باشند. وقتی که جایگزین شیر به صورت مناسب تهیه و مخلوط شده و در اختیار گوساله قرار گیرند، می توانند عملکردی نزدیک به شیر داشته باشند. قیمت مواد اولیه که به صورت سنتی برای ساختن جایگزین شیر مورد استفاده قرار می گرفتند(شیر پس چرخ،کازیین،پروتیین های آب پنیر)در دنیا افزایش پیدا کرده است.

تحقیقات صورت گرفته 

در نتیجه تحقیقات زیادی برای یافتن روش هایی برای استفاده از سایر پروتیین های در جایگزین شیر و حفظ عملکرد قابل قبول حیوان انجام شده است. یکی از پروتیین های جایگزینی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، پروتیین سویا می باشد.دلیل عمده این امر اقتصادی بودن آن است. افزودن پروتیین سویا به شیر می تواند قیمت جایگزین شیر و رقابت برای منابع پروتیینی را کاهش دهد.همچنین تاثیر منفی قابل توجهی در عملکرد  حیوان ندارد. در مقایسه شیر کامل و جایگزین شیر آزمایشات بسیاری انجام گرفت اما  استفاده هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. تنها راه انتخاب شرایط گله و اقتصادی بودن هرکدام است.

[/read]