توسعه عملکرد و انقباضات شکمبه

۱ دقیقه خواندن

توسعه عملکرد و انقباضات شکمبه

مقدمه

نکته قابل‌توجه در گوساله‌های تازه متولدشده این است که شکمبه آن‌ها از نظر فیزیکی توسعه‌نیافته است و از لحاظ فیزیولوژیکی عملکردی ندارد. به‌ مرور زمان، شکمبه توسعه یافته و از نظر عملکردی کامل می‌شود (وری و همکاران، ۲۰۰۹). عوامل متعددی بر رشد شکمبه موثرند که ترکیب خوراک خشک مصرفی گوساله جوان از جمله مهمترین آن­هاست که برای رشد شکمبه هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ فراهم کردن متابولیت­هایی که به صورت مستقیم بر رشد بافت مخاطی شکمبه موثرند، ضروری می­باشد (بوت و همکاران، ۲۰۰۳).توسعه عملکرد شکمبه موارد زیادی را در بر میگیرد. یکی از این موارد توانایی شکمبه برای انجام انقباضات طبیعی می‌باشد. توسعه مناسب شکمبه مستلزم آن است که مواد وارد شده به شکمبه قادر به ترک آن نیز باشند. اندازه گیری فعالیت شکمبه شامل انقباضات شکمبه، فشار شکمبه، و برگرداندن خوراک به دهان (جویدن نشخوار). می‌باشد. در هنگام تولد، شکمبه فعالیت عضلانی اندکی دارد و انقباضات کمی نشان دهد، همچنین در هفته­های اول پس از تولد برگرداندن غذا به دهان رخ نمی دهد. و با افزایش مصرف خوراک خشک، انقباضات شکمبه آغاز خواهند شد. وقتی گوساله با شیر، علوفه و دانه تغذیه می شوند پس از مدت کوتاهی، حدودا اوایل ۳ هفتگی می توان انقباضات شکمبه را اندازه گیری کرد. با این حال، زمانی که گوساله ها تنها با شیر تغذیه می شوند، انقباضات شکمبه ممکن است برای مدت طولانی قابل اندازه گیری نباشند. جویدن نشخوار مانند، در اوایل ۷ روزگی قابل مشاهده شده است، ولی ممکن است با توسعه شکمبه در ارتباط نباشد .با این حال، گوساله زمانی نشخوار خواهد کرد که با خوراک خشک (به خصوص علوفه خشک) تغذیه شوند.

شکل زیر (از آسای، ۱۹۷۳) شروع انقباضات طبیعی شکمبه در پاسخ به تیمارهای مختلف در رژیم غذایی گوساله های جوان را نشان می دهد. این تحقیقات نشان می دهد که زمانی که شیر تنها غذایی ارائه شده به گوساله باشد، انقباضات طبیعی شکمبه توسعه کمی خواهند یافت. قرار دادن اسفنج پلاستیکی در داخل شکمبه برای شبیه سازی اثر علوفه ("عامل ابتدایی") و تحریک توسعه آن منجر به شروع انقباضات شکمبه در ۷ هفتگی شد. به طور مشابه، زمانی که VFA به شکمبه تزریق شد (برای شبیه سازی "شیمیایی" برای توسعه شکمبه) شروع انقباضات شکمبه به طور عادی و در ده هفتگی صورت گرفت.

   

با این حال، زمانی که با دانه، تغذیه شدند و یا وقتی که اسفنج همراه با VFA در شکمبه قرار داده شد، تحرک شکمبه حدود ۳ هفتگی آغاز شد. اگر ما فرض کنیم که گوساله ها به طور معمول حدود ۱ هفتگی شروع به مصرف خوراک خشک کنند، حدود ۲ هفته پس از آن انقباضات شکمبه آغاز می­شوند.

در طول ۶ تا ۸ هفته اول تولد گوساله، باید بر " به حداکثر رساندن توسعه شکمبه " و " به حداقل رساندن استرس از شیر گیری " تاکید شود. توسعه حداکثری شکمبه گوساله به مصرف استارتر بستگی خواهد داشت. در حالی که مصرف علوفه برای سلامتی شکمبه مهم است، مهم ترین موضوع بعد از ۶ هفته اول، توسعه پاپیلا های شکمبه می باشد تا گوساله قدرت جذب کافی VFA برای رشد خود را داشته باشد

مصرف استارتر مناسب توسط گوساله باعث توسعه مناسب شکمبه از جمله توسعه فیزیکی انقباضات شکمبه می­شود. پرورش دهندگان گوساله می توانند توسعه طبیعی شکمبه را با دقت در مدیریت استارتر گوساله و آب مصرفی تحریک کنند و این می تواند منجر به از شیر گیری زودتر و پرورش اقتصادی تر برای تولید کننده شود.