خوراک میکروبی ۲

۸ دقیقه خواندن

استفاده از خوراک محصولات میکروبی به عنوان مکمل در دوره انتقال گاو شیری (بخش دوم)

دوره انتقال به دلیل بالا بودن نرخ وقوع بیماری­های متابولیکی، عفونی، استرس و کاهش ایمنی و همچنین تغییر جیره ( جیره بر پایه علوفه به جیره بر پایه کنسانتره) به عنوان حساس ترین مرحله زندگی گاو شیری در نظر گرفته می­شود(Drackley, ۱۹۹۹) در این دوره گاو مستعد ابتلا به اسیدوز تحت حاد  شکمبه ای می­باشد (Fairfield et al., ۲۰۰۷; Penner et al., ۲۰۰۷) که معمولا به دلیل تجمع اسیدهای چرب فرار و به مقدار کمتر لاکتیک اسید در شکمبه اتفاق می­افتد در مدل های تغذیه ای به کاهش pH به زیر ۵.۶ که بیشتر از ۳۰۰ دقیقه در روز طول بکشد SARA یا همان اسیدوز تحت حاد گفته می شود(AlZahal et al., ۲۰۰۷).

علائم SARA متغیر است ولی اغلب شامل کاهش مصرف ماده خشک (DMI)و در نتیجه کاهش نمره وضعیت بدنی(BCS) و در نهایت کاهش تولید است(Plaizier et al., ۲۰۰۸)  و ممکن است چربی شیر گاو کاهش یابد. ثابت شده است که کاهش مصرف خوراک و وضعیت نامناسب شکمبه که در هنگام SARA اتفاق می افتد ممکن است زمینه ساز سایر بیماری های اوایل زایش مثل کتوز و جابجایی شیردان باشد(Plaizier et al., ۲۰۰۸)

اخیرا پیشنهاد شده است که استفاده از جیره هایی با نشاسته بالا می تواند تخمیر نشاسته در روده بزرگ را افزایش دهد و باعث اسیدوز روده ای شود(Li et al., ۲۰۱۲)  بعلاوه جیره با نشاسته بالا می تواند حضور اشرشیا کلای را در شکمبه و روده بزرگ افزایش دهد (Li et al., ۲۰۱۱ , Khafipour et al., ۲۰۰۹b) و احتمال انتقال لیپوپلی ساکارید دیواره باکتری گرم منفی (LPS) از دیواره دستگاه گوارش و ایجاد التهاب سیستمی را افزایش دهد.

بررسی پژوهشی با موضوع مکمل DFM استفاده شده در دوره انتقال گاوهای شیری

انتقال LPS از دیواره دستگاه گوارش احتمالا بدلیل اختلال در عملکرد سد دفاعی در این ناحیه است (Steele et al., ۲۰۱۱) بعلاوه سولورزانو و ویل (۲۰۱۱) گزارش کردند که استفاده مستقیم از مکمل خوراک میکروبی (DFM) در گاوهای اوایل شیردهی، قابلیت هضم نشاسته در کل دستگاه گوارش و بازدهی گاو را بهبود می دهد. اینکه مکمل DFM حاوی باکتری های اسید لاکتیکی (LAB)  توسط چه مکانیسمی بازدهی گاو و سلامت دستگاه گوارش را بهبود می دهد به خوبی روشن نیست اما این موضوع ثابت شده که DFM می تواند هضم نشاسته را بهبود دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات مکمل DFM حاوی LAB و مخمر زنده بر DMI، پارامترهای شیر، متابولیت­های خون و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای دوره انتقال و اوایل شیردهی انجام شده است.

این پژوهش طی دو آزمایش انجام شده است. هدف آزمایش اول ارزیابی اثرات استفاده از مکمل DFM بر DMI، تولید شیر، ترکیبات شیر، وقوع بیماری و متابولیت های خون گاوهای شیری و هدف آزمایش دوم ارزیابی اثرات DFM بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در کل دستگاه گوارش بود. به این منظور ۱۲۰ گاو هلشتاین یکبار زایش و چند بار زایش برای آزمایش انتخاب شده و در آزمایش اول مورد استفاده قرار گرفتند و یک نمونه ۲۱راسی از گاوهای یکسان برای آزمایش دوم انتخاب شدند. گاوها براساس تاریخ گوساله زایی به ۶ بلوک تقسیم شدند و بعد بطور تصادفی به یکی از دو تیمار کنترل و DFM اختصاص داده شدند. مکمل مورد استفاده در تیمار DFM شامل ۵×۱۰۹  cfu/d از سه سویه ی باکتری انتروکوکوس فاسیوم و ۲×۱۰۹  cfu/d از ساکارومایسس سرویسه­آ بود. مکمل DFM قبل از مصرف با ۵ کیلوگرم ذرت خشک آسیاب شده مخلوط شد.

.

نتایج آزمایش

آزمایش از سه هفته قبل از زایش تا ۱۰ هفته بعد از زایش طول کشید. آزمایش اول نشان داد که استفاده از DFM اثری بر ماده خشک مصرفی و تولید شیر روزانه، وزن بدن، نمره وضعیت بدنی و بالانس انرژی ندارد. همچنین مکمل DFM اثری بر غلظت های پلاسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات، NEFA، گلوکز و هپتا گلوبولین نداشت. در آزمایش دوم اثر DFM بر قابلیت هضم نشاسته و NDF (با استفاده از لیگنین به عنوان مارکر داخلی) در کل دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از ۲۱ راس گاو در روز ۶۰ تا ۷۰ شیردهی استفاده کرد. گاوهای دریافت کننده مکمل DFM نشاسته مدفوع کمتری داشتند (۰.۸۸ در مقابل ۱.۳۹).

قابلیت هضم نشاسته در کل دستگاه گوارش در تیمار DFM نسبت به تیمار کنترل بیشتر بود (۹۸.۷۶ در مقابل ۹۷.۸۷) و قابلیت هضم NDF در دستگاه گوارش در بین تیمارها تفاوتی نداشت. بعلاوه بین مارکر داخلی اندازه گیری شده برای محاسبه قابلیت هضم هم تفاوتی مشاهده نشد. در کل تفاوتی در ماده خشک مصرفی، تولید شیر، و پارامترهای شیر و خون که در اثر استفاده از مکمل DFM بوجود آمده باشد مشاهده نشد، هرچند داده های آزمایش ثابت کرد که مکمل DFM می تواند اثر مثبتی بر قابلیت هضم نشاسته در دستگاه گوارش داشته باشد. برای ارزیابی اثرات DFM، به پژوهش های بیشتری در شرایط مدیریتی متفاوت نیاز است

.

AlZahal, O.  McGill, H. Kleinberg, A.  Holliday, J. I. Hindrichsen, I. K.   Duffield, T. F. and McBride, B. W. Use of a direct-fed microbial product as a supplement during the transition period in dairy cattle J. Dairy Sci. ۹۷:۷۱۰۲–۷۱۱۴.