پتوی گوساله پوشینه دام

پتوی گوساله calf blanket

شماره تماس سفارش

6 – 03135584165

پتوی گوساله «پوشینه دام»

«Calf blanket «Pooshine Daam

•  پتوی گوساله پوشینه دام ساخته شده از جنس نمد، با بهترین پشم و کاملا بهداشتی است.

 بهترین و موثر ترین روش برای گرم نگه داشتن گوساله در هوای سرد و کاهش هزینه خوراک میباشد.

• جلوگیری از اتلاف انرژی با گرم نگه داشتن گوساله 

• افزایش وزن گوساله با بهبود راندمان سوخت و ساز مواد مغذی

• بدون تعریق گوساله

پلن قیمتی 1

80
هزارتومان

  • به ازای خرید بیش از 10 عدد

پلن قیمتی 2

90
هزار تومان

  • به ازای خرید 5 الی 9 عدد

پلن قیمتی 3

95
هزار تومان

  • به ازای خرید 1 الی 4 عدد

شماره تماس سفارش

6 – 03135584165