دسته بندی:

آنتی اکسیدان

اکسیدان ها و سیستم آنتی اکسیدانی

اکسیدان ها موادی هستند که خود احیا شده و ترکیبات دیگر را اکسید می کنند، این مواد شامل دو دسته اصلی هستند: گونه های اکسیژن فعال (ROS) و گونه های …

اکسیدان ها و سیستم آنتی اکسیدانی Read More »

مطالعه