نمایشگاه دام و طیور و آبزیان ۱۴۰۲ اصفهان

دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ الی پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ مکان: نمایشگاه بین المللی اصفهان