Showing the single result

Product Image
ماژیک شماره گوش تگ پن (Tag Pen)

این ماژیک جوهر سیاه ویژه‌ای را روی نشان‌گذاری‌های گوشی‌های دامی پلاستیکی اعمال می‌کند. این جوهر…

Product Image
پوشینه دام

از بهترین و موثرترین روش گرم نگه داشتن گوساله در هوای سرد و کاهش هزینه…

Product Image
خوراک آجیلی گوسفند و بز پرواری

برای پروار کردن گوسفند و بز و رسیدن به وزن بیشتر در زمان کمتر سلامت…

Product Image
خوراک تخصصی گوساله های پرواری

Product Image
خوراک استارتر آجیلی نوباوه 2

دستاورد بیش از دودهه تجربه علمی و عملی در انجام خدمت رسانی نوین به صنعت…

Product Image
خوراک آجیلی دام سبک (گوسفند و بز داشتی)

نظر به رشد جمعیت و غذای مورد نیاز آن ˓ اهمیت پرورش گوسفند و بز…

Product Image
خوراک آجیلی برنا

تولید و مصرف یک چنین خوراکی نشان از آن دارد که می توان همزمان با…

Product Image
خوراک آجیلی ویژه گاوهای در انتظار زایمان

به دلیل عدم تامین نیازهای اساسی غذایی برای گاوهای خشک در دوره انتقال (سه هفته…

Product Image
خوراک استارتر آجیلی نوباوه 1

مخصوص گوساله های شیری ۴۵ تا ۹۰ روز دستاورد بیش از دودهه تجربه علمی و…

Product Image
آجر دامی سوپر کلسی فوس

Product Image
دستگاه رطوبت سنج و دماسنج یونجه و علوفه

Product Image
خوراک آجیلی تخصصی کره اسب

این محصول در حال حاضر ناموجود است

Product Image
خوراک آجیلی تخصصی اسب

این محصول در حال حاضر ناموجود است