جدیدترین مقالات آتی دام

استفاده از اوره کند رهش در تغذیه نشخوارکنندگان

در نشخوارکنندگان بیشتر پروتئین عرضه شده به روده کوچک از سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه فراهم می شود، که 50 تا 80 درصد از کل پروتئین قابل جذب می باشد. …

استفاده از اوره کند رهش در تغذیه نشخوارکنندگان Read More »

مطالعه
استفاده از آنزیم های اگزوژنوس در تغذیه اسب

اسب در ابتدای زندگی بشر روی کره خاکی به عنوان یکی از حیوانات اهلی، یاریگر انسان بوده است و بسیاری از مشکلات فراروی او را به نحوی از میان برداشته …

استفاده از آنزیم های اگزوژنوس در تغذیه اسب Read More »

مطالعه
مکمل خوراک میکروبی 2
خوراک میکروبی 2

استفاده از خوراک محصولات میکروبی به عنوان مکمل در دوره انتقال گاو شیری (بخش دوم) دوره انتقال به دلیل بالا بودن نرخ وقوع بیماری­های متابولیکی، عفونی، استرس و کاهش ایمنی …

خوراک میکروبی 2 Read More »

مطالعه
خوراک محصول میکروبی
خوراک محصول میکروبی 1

استفاده از افزودنی های میکروبی به عنوان مکمل در دوره انتقال گاو شیری (بخش اول) تغذیه مستقیم محصولات میکروبی (DFM) که عموما شامل میکروب های طبیعی زنده می باشند. توسط …

خوراک محصول میکروبی 1 Read More »

مطالعه
اندومتریت دوره انتقال
متریت دوره انتقال

رابطه بین اندومتریت و وضعیت متابولیکی در گاوهای شیری دوره انتقال در مرتع عفونت باکتریایی رحم بلافاصله بعد از زایش در گاو گسترش می یابد(Sheldon et al., 2009). تقریباً 35% …

متریت دوره انتقال Read More »

مطالعه
رقابت بر سر مصرف خوراک | دوره انتقال
رقابت بر سر مصرف خوراک

اثر رقابت بر سر آخور (برای مصرف خوراک) بر مصرف خوراک و رفتارشناسی گاو شیری در دوره انتقال گاو شیری در دوره انتقال به بیماری‌های متابولیکی، عفونی و لنگش حساس …

رقابت بر سر مصرف خوراک Read More »

مطالعه
تاثیر پروپیلن گلایکول و چربی | قبل از زایش
تاثیر پروپیلن گلایکول و چربی در دوره قبل از زایش

استفاده از پروپیلن گلیکول و چربی با پروفایل اسیدهای چرب متفاوت در دوره قبل زایش و تاثیر آن بر خوراک مصرفی، تولید و متابولیت های خونی تغذیه و مدیریت دوره …

تاثیر پروپیلن گلایکول و چربی در دوره قبل از زایش Read More »

مطالعه
اجزاء خوراکی دوره ایمنی
استفاده از مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی در دوره انتقال

پاسخ تولیدی، فیزیولوژیکی و سلامتی گاو شیری دوره انتقال به مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی در طول دوره انتقال گاو شیری تغییرات فیزیولوژیکی وابسته به زایش و شروع شیردهی …

استفاده از مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی در دوره انتقال Read More »

مطالعه
تاثیر مقدار CLA بر سنتز چربی شیر بعد از زایش
تاثیر مقدار CLA بر سنتز چربی شیر بعد از زایش

افزایش مقدار CLA باعث کاهش سریع سنتز چربی شیر به طور تصاعدی بعد از زایش می‌شود پژوهش­هایی که به دنبال راهی برای افزایش CLA (conjugated linoleic acid) در چربی شیر …

تاثیر مقدار CLA بر سنتز چربی شیر بعد از زایش Read More »

مطالعه
فراوری محصولات جانبی با لاکتیک اسید _ گاو سفید رنگ
فراوری با لاکتیک اسید

اثر فراوری محصولات جانبی با لاکتیک اسید و سطح فسفر در جیره بر جمعیت میکروبی شکمبه گذشته از سودآوری، محصولات جانبی حاصل از صنعت فراوری غذا مثل سبوس، زبره­های گندم، …

فراوری با لاکتیک اسید Read More »

مطالعه
طول دوره خشکی و تاثیرات آن بر گاو های شیری
طول دوره خشکی و تاثیرات آن

کاهش طول دوره خشکی برای تسهیل در خوراک دهی گاوهای دوره انتقال و اثر آن بر تولید شیر، بالانس انرژی و پروفایل متابولیکی اکثر مطالعات نشان می‌دهد که برای دستیابی …

طول دوره خشکی و تاثیرات آن Read More »

مطالعه
دوره انتقال _ آتی دام پرناک
شاخص های انعطاف پذیری دوره انتقال

شاخص ­های انعطاف‌پذیری در طول دوره انتقال گاوهای شیری به دوره زمانی سه هفته قبل از زایش تا سه هفته بعد از زایش دوره انتقال می گویند(Grummer, 1995)، که یک …

شاخص های انعطاف پذیری دوره انتقال Read More »

مطالعه
سخت زایی _ گاو مادر به همراه گوساله اش
سخت زایی و رفتار های نشانگر آن

The effect of dystonia on the dry matter intake and behavior of Holstein cows اثر سخت زایی در مصرف ماده خشک خوراک و رفتار گاوهای هلشتاین تخمین زده‌شده که بین …

سخت زایی و رفتار های نشانگر آن Read More »

مطالعه
رابطه نشخوار و کتوز

رابطه زمان نشخوار و کتوز تحت بالینی در گاو شیری دوره انتقال Association of rumination time with subclinical ketosis in transition dairy cows دوره انتقال از سه هفته قبل زایش …

رابطه نشخوار و کتوز Read More »

مطالعه
اثر ترکیبات گیاهی*بخش چهارم

بخش سوم اثر افزودنی‌های گیاهی بر تولید متان در شکمبه متان حاصل از تخمیر شکمبه را می‌توان با کاهش دسترسی متانوژن­ها به H2 به وسیله PSM کاهش داد. در حالت …

اثر ترکیبات گیاهی*بخش چهارم Read More »

مطالعه
اثر مکمل کروم در تابستان گوساله

اثر مکمل کروم بر بازده رشد، رفتار تغذیه‌ای و متابولیت­های خون گوساله ­های شیری قبل و بعد از شیر گیری در شرایط تابستان (مقاله  نوامبر 2018 ژورنال Dairy science) در …

اثر مکمل کروم در تابستان گوساله Read More »

مطالعه