دسته بندی:

اسیدها

لينولئيك اسيد كنژوگه (CLA)

لينولئيك اسيد كنژوگه (CLA) به گروهي از ايزومرهاي هندسي اسيد چرب لينولئيك اسيد( n-6 18:2) ، مربوط مي شود. در لينولئيك اسيد كنژوگه پيوندهاي دوگانه به وسيله يك پيوند منفرد از يكديگر جدا مي شوند. اين تركيب، به علت اثرات متعددي مانند اثر بر تركيب بدن و كاهش بافت چربي واثرات ضد سرطاني كه دارد …

لينولئيك اسيد كنژوگه (CLA) Read More »

مطالعه
اسیدوز و لنگش

اسیدوز اوایل اعتقاد بر این بود که در طی اسیدوزیس شکمبه ای مقادیر بسیار بالایی دی لاکتات تولید می شود که جذبش از شکمبه به آرامی صورت میگیرد همچنین متابولیسم آن توسط بافت های شکمبه نسبت به ال لاکتات بسیار آهسته می باشد. بعدا این عقیده با آزمایشات دیگر رد شد و مشخص شده که …

اسیدوز و لنگش Read More »

مطالعه