دسته بندی:

دوره انتقال

چالش های گاو شیری در دوره انتقال

یکی از حساس ترین مراحل زندگی گاو شیری سه هفته پیش و پس از زایمان است. در طول این دوره، تغییرات چشمگیری در وضعیت متابولیسم و سیستم ایمنی گاوها رخ …

چالش های گاو شیری در دوره انتقال Read More »

مطالعه
مکمل های آنتی اکسیدان
اثرات مکمل های آنتی اکسیدان در دوره انتقال

هم عناصر کم نیاز و هم ویتامین ها نقش اساسی در سلامت و تولید گاوهای شیری دارند. مواد معدنی مانند سلنیوم  (SE)، روی (Zn)، مس (Cu) و کبالت (Co) نقش …

اثرات مکمل های آنتی اکسیدان در دوره انتقال Read More »

مطالعه
استرس اکسیداتیو در طول دوره انتقال و اختلالات متابولیکی مربوط به آن

دوره انتقال مرحله ای سخت در زندگی گاوهای شیری است و شامل سه هفته پیش و پس از زایمان است. این مرحله زمان حساسی برای کل دوره شیردهی دام است. …

استرس اکسیداتیو در طول دوره انتقال و اختلالات متابولیکی مربوط به آن Read More »

مطالعه